woensdag 9 december 2015

Karel Platteau en Oswald Maes : "In oorlogstijd" door Stijn Streuvels (18 december om 20.00)


De Vrienden van het In Flanders Fields Museum “VIFF” en bibliotheek Ieper nodigen u uit op vrijdag 18 december 2015 om 20.00 uur voor een lezing-met-acteur in de bibliotheek.

Toen Stijn Streuvels goed op weg was om zijn 43ste verjaardag te vieren, brak de Eerste Wereldoorlog uit, net twee maanden voor zijn verjaardag. Streuvels was op dat moment een gevierd schrijver in Vlaanderen en Nederland.

Eind juli 1914 noteerde hij zijn ongeloof dat er oorlog kwam. Maar vanaf 1 augustus startte hij een echt ‘oorlogs-dagboek’. Daarin zijn drie aspecten te onderscheiden: Streuvels verwijst  naar de oorlogsfeiten uit krantenlectuur of van horen zeggen (de vernietiging van Ieper vernam hij  pas op 7 december 1914 en in Nederland dan nog, bij zijn gevluchte vrouw en kinderen!). Hij beschrijft verder de oorlogsontwikkeling en de gevolgen ervan in en rond zijn dorp Ingooigem: hoe reageren de mensen op de inkwartiering van Duitse soldaten? Hoe sterk treft het gas zijn omgeving eind oktober 1918? Beschietingen op Ieper zijn trouwens hoorbaar tot in zijn omgeving: 5 juni 1917: Heel de nacht door houdt het roffelvuur aan in de richting van Ieper.” Het dagboek weerspiegelt tot slot ongewone stellingnames tegen kerk en machthebbers en hun oorlogsretoriek en beschrijft het leed van zoveel mensen en soldaten, los van hun nationaliteit. Het bevat de verlichte reflecties van Streuvels over oorlog en getuigt van zijn pacifisme, zijn scherpe analyse van de historische situatie en zijn moderne lectuur van de Europese literatuur.

Zijn boek vertoont thematische verwantschap met de oorlogsgedichten van Paul van Ostaijen en is vaak surrealistisch en expressionistisch in stijl. Omwille van het sociale portret, het literaire schrijverstalent en de ongewone stellingnames van deze bewust reflecterende psycholoog en filosoof Stijn Streuvels, overstijgt dit werk een realistisch oorlogsportret. Het is veeleer een literair-journalistieke weergave van een land dat bezet is en van een  bevolking die daaronder geweldig lijdt; maar ook van de overgang van een agrarisch naar een industrieel leefpatroon, precies door de oorlog. Sophie de Schaepdrijver citeerde vaak en met bewondering uit dit ongekende dagboek.

Ieper komt 10 keren voor in Streuvels’ notities. Hij hield van Ieper, en hij betreurde de schrikkelijke ramp die onze schoonste stad van Vlaanderen getroffen had”. 

In de lezing door VIFF Karel Platteau komen al deze facetten aan bod, ondersteund door fotomateriaal, o.a. door Streuvels zelf gemaakte foto’s. Oswald Maes staat in voor het evoceren van alle citaten uit het dagboek. 

Na de voorstelling wordt u een kleine receptie aangeboden.
Inschrijven voor deze lezing-met-acteur kan tot uiterlijk 15/12/2015 door mailen op het adres: roos.wildemeersch@skynet.be of telefonisch op het nummer +32 (473) 201 657.

Deelname 5 € te storten op rek.nr. BE98 0682 3313 6493 van Vrienden IFF.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten