zondag 20 december 2015

Gelezen of (misschien) nog te lezen - eindejaarslijst van de Standaard der Letteren, 2015

Het is er weer de tijd voor - de lijsten en lijstjes. Ook de Standaard der Letteren levert ons opnieuw de "Beste Boeken" - bijna 50 van hun medewerkers antwoorden op drie vragen : beste boek van 2015 ? welk boek verdient een tweede kans ? welk boek staat voor u voor het goede leven ?
Het levert een schat aan titels op - recente dus, maar ook ouder werk en klassiekers.

En zoals elk jaar heb ik van de bijna 200 boeken er slechts een tiental gelezen - twee van 2015 en de rest van die oudere dus....

En nee - "14" van Jean Echenoz staat er niet bij. Maar die smokkel ik er dan maar tussen.

Traditiegetrouw sprokkel ik uit deze lijst een aantal werken die ik wel eens wil lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke versie). Ik weet nu al dat dit niet zal lukken. Er zijn altijd andere boeken die op mijn weg belanden. Goede voornemens kunnen echter geen kwaad.

En misschien leest u met me mee ?

1. P.F.Thomése : De onderwaterzwemmer
2. Benno Barnard : Mijn gedichtenschrift
3. Amy Bloom : Wij geluksvogels
4. Roderik Six : Val
5. Colm Toibin  Nora
6. Lieven de Cauter : Metamoderniteit voor beginners
7. Sarah Hall : De komst van de wolven
8. Filip Rogiers : Verman je
9. Kazuo Ishiguro : Vergeten reus
10. Tonnus Oosterhoff : Op de rok van het universum
11. Jenny Offill : Verbroken beloftes
12. David Grossman : Komt een paard een kroeg binnen
13. Chigozie Obioma : De verboden rivier
14. Sven Peeters/Jelica Novakovic : Wat kwam er uit een schot?

(PS en dus sluipt de Eerste Wereldoorlog toch twee keer dit artikel binnen....)
(PS 2 Volgens Balkanspecialist Johan de Boose is het beste boek van 2015 een kookboek dat je enkel in een restaurant in Sarajevo kunt kopen.... Toevallig iemand die binnenkort die kant opgaat ?)

woensdag 16 december 2015

dinsdag 15 december 2015

Boekenproeverij ? Een getuigenis ! (Open School - en bibliotheek Ieper)Getuigenis van een cursiste:

In de bibliotheek was er de Boekenproeverij met Nele. Ik vind het belangrijk en een aanrader voor veel mensen, om ook eens te proeven van een boek. Je leert een boek lezen en begrijpen. Het was leuk en ontspannend, met aangepaste muziek en tekst, met foto's die we moesten zoeken in een groot fotoboek. We deden dit samen, het boek lezen en begrijpen, van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde. Het was superleuk om te doen. Nu zal ik met veel plezier boeken lezen.

Dank aan open-school en de bibliotheek.


Veel groetjes van Cecile.


woensdag 9 december 2015

Karel Platteau en Oswald Maes : "In oorlogstijd" door Stijn Streuvels (18 december om 20.00)


De Vrienden van het In Flanders Fields Museum “VIFF” en bibliotheek Ieper nodigen u uit op vrijdag 18 december 2015 om 20.00 uur voor een lezing-met-acteur in de bibliotheek.

Toen Stijn Streuvels goed op weg was om zijn 43ste verjaardag te vieren, brak de Eerste Wereldoorlog uit, net twee maanden voor zijn verjaardag. Streuvels was op dat moment een gevierd schrijver in Vlaanderen en Nederland.

Eind juli 1914 noteerde hij zijn ongeloof dat er oorlog kwam. Maar vanaf 1 augustus startte hij een echt ‘oorlogs-dagboek’. Daarin zijn drie aspecten te onderscheiden: Streuvels verwijst  naar de oorlogsfeiten uit krantenlectuur of van horen zeggen (de vernietiging van Ieper vernam hij  pas op 7 december 1914 en in Nederland dan nog, bij zijn gevluchte vrouw en kinderen!). Hij beschrijft verder de oorlogsontwikkeling en de gevolgen ervan in en rond zijn dorp Ingooigem: hoe reageren de mensen op de inkwartiering van Duitse soldaten? Hoe sterk treft het gas zijn omgeving eind oktober 1918? Beschietingen op Ieper zijn trouwens hoorbaar tot in zijn omgeving: 5 juni 1917: Heel de nacht door houdt het roffelvuur aan in de richting van Ieper.” Het dagboek weerspiegelt tot slot ongewone stellingnames tegen kerk en machthebbers en hun oorlogsretoriek en beschrijft het leed van zoveel mensen en soldaten, los van hun nationaliteit. Het bevat de verlichte reflecties van Streuvels over oorlog en getuigt van zijn pacifisme, zijn scherpe analyse van de historische situatie en zijn moderne lectuur van de Europese literatuur.

Zijn boek vertoont thematische verwantschap met de oorlogsgedichten van Paul van Ostaijen en is vaak surrealistisch en expressionistisch in stijl. Omwille van het sociale portret, het literaire schrijverstalent en de ongewone stellingnames van deze bewust reflecterende psycholoog en filosoof Stijn Streuvels, overstijgt dit werk een realistisch oorlogsportret. Het is veeleer een literair-journalistieke weergave van een land dat bezet is en van een  bevolking die daaronder geweldig lijdt; maar ook van de overgang van een agrarisch naar een industrieel leefpatroon, precies door de oorlog. Sophie de Schaepdrijver citeerde vaak en met bewondering uit dit ongekende dagboek.

Ieper komt 10 keren voor in Streuvels’ notities. Hij hield van Ieper, en hij betreurde de schrikkelijke ramp die onze schoonste stad van Vlaanderen getroffen had”. 

In de lezing door VIFF Karel Platteau komen al deze facetten aan bod, ondersteund door fotomateriaal, o.a. door Streuvels zelf gemaakte foto’s. Oswald Maes staat in voor het evoceren van alle citaten uit het dagboek. 

Na de voorstelling wordt u een kleine receptie aangeboden.
Inschrijven voor deze lezing-met-acteur kan tot uiterlijk 15/12/2015 door mailen op het adres: roos.wildemeersch@skynet.be of telefonisch op het nummer +32 (473) 201 657.

Deelname 5 € te storten op rek.nr. BE98 0682 3313 6493 van Vrienden IFF.
woensdag 2 december 2015

De leesgroep las : Een bijna volmaakte vriendschap (Milena Michiko Flasar)

Verslag leesgroep 25 november

Eensgezindheid voor Een bijna volmaakte vriendschapDe toon was meteen gezet toen uit onverwachte hoek gesteld werd dat Een bijna volmaakte vriendschap van  Milena Michiko  Flašar zowel ontroerend, schokkend  als gevaarlijk is. Het verhaal van Taguchi en Ogara, kampend met hun eigen demonen en troost vindend bij elkaar, had dan ook bij iedereen gensters geslagen, leidend naar een bijna ontroerende eensgezindheid: als dit geen beklijvend boek is, dan weten wij het ook niet meer.
Elkeen was het er ook roerend over eens dat dit krap 155 pagina’s tellende kleinood zo ongewoon goed geschreven is dat het inderdaad bijna meevoelen wordt. En dat Flašar geen aanhalingstekens gebruikt, punten zet waar je eerder een komma zou verwachten en soms gebruik maakt van soms heel korte en onaffe zinnen, leidde bij niemand tot onduidelijkheid. Meer zelfs, het belette sommigen door de tekst te vliegen en de kern van de zinnen te missen. Want vele daarvan zijn meer dan de moeite waard om nog eens over te lezen en de betekenis tot je te laten doordringen, klonk het. Ook het geschetste duistere beeld van de Japanse samenleving bracht een levendig discours teweeg, wat het sociaal isolement van Taguchi en Ohara opeens verklaarbaar maakte.
Moraal van het leesgroepverhaal: Milena Michiko Flašar heeft minstens een vaardige pen en vertelt een verbazingwekkend verhaal dat onder ieders huid is gekropen. Ervan weglopen is onmogelijk, althans niet meteen.


Volgende leesgroepbijeenkomst op woensdag 26 februari 2016 is er een eentje met stipnotering in aanwezigheid van journaliste en romancier Margot Vanderstraeten. Vanaf 19u (en niet het reeds klassieke 19u30!) wordt haar vierde roman Het vlindereffect onder de loep genomen. Opgepast, Margot weet van wanten. Een leesgroep in grote conditie is dan ook een conditio sine qua non J.  

www.margotvanderstraeten.com