vrijdag 31 oktober 2014

Tentoonstelling Iepers gegraveerd tin 17de-19de eeuw (van 8 november tot en met 6 december)


Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog moet er nog heel wat Iepers tin in gebruik geweest zijn. De massale vlucht van de inwoners en de daarop volgende totale verwoesting van de stad hebben onvermijdelijk de meeste tinnen voorwerpen doen verdwijnen. Op vandaag weten wij af van het bestaan van zo ‘n 500 tot 600 voorwerpen met Ieperse tinmerken.

De tentoonstelling in de bib spitst zich toe op het gegraveerde platwerk.  Het versieren van tinnen voorwerpen werd zelden of nooit door de tinnegieters zelf gedaan. Daarvoor bestonden graveerders die reeds bestaande voorwerpen van een versiering voorzagen. De klant kon dan kiezen uit verschillende voorbeelden die geschikt waren voor welbepaalde gelegenheden zoals huwelijken, priesterwijdingen, dopen, enz.

De meeste gegraveerde Ieperse schotels waren bedoeld als prijs voor de winnaars van allerhande volksspelen. Dit waren in hoofdzaak de schutterstornooien, de wedstrijden in het ganzenknuppelen, de gaaibollingen en de hanenkampen. Veel gegraveerde borden werden ook geschonken bij huwelijken en geboorten. Er zijn ook enkele schotels ontdekt met wapenschilden, waarvan we sommige hebben kunnen identificeren, schotels met personages, bloemen, enz.

We zijn er ook in geslaagd een 20-tal huismerken tentoon te kunnen stellen. Dit zijn speciale eigendomsmerken die vooral kloosters, abdijen en gilden gebruikten om hun bezittingen te merken. Samen met de collectie gegraveerde voorwerpen vormen ze een unieke verzameling die wellicht nooit meer samen zal te zien zijn. Een enige gelegenheid dus en zeker een reden om deze tentoonstelling nu te gaan bewonderen.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 8 november tot en met 6 december tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Bij de tentoonstelling hoort ook een mooie brochure - 5 €.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten