woensdag 28 mei 2014

Tentoonstelling "herinneringseducatie Eerste Wereldoorlog" - in de bibliotheek tot 19 juni.

Project herinneringseducatie in de scholengemeenschap CDI
31/03/14 – 04/04/14  en  22/04/14 – 25/04/14

De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw alleen maar toegenomen, zowel bij historici als bij het brede publiek. En daar ontsnappen ook onze lagere schoolkinderen, zeker in de omgeving van Ieper, niet aan.
Als Ieperse scholen kunnen wij niet anders dan onze leerlingen hierrond duiding geven. Alle scholen van onze scholengemeenschap hebben de handen in mekaar geslagen en hebben samen een project herinneringseducatie opgestart. Wij zijn er immers van overtuigd dat herinneringseducatie een verantwoordelijkheid is die in onze scholengemeenschap moet opgenomen worden.
We willen zeker geen nederlagen of triomfen herdenken, geen veldtochten of doorbraken, geen winnaars of verliezers. We willen wel stilstaan bij de oorlogservaring en dan meer bepaald op het persoonlijke en plaatselijke vlak. Het accent op de belevenis van de oorlog: persoonlijk, plaatselijk, tastbaar. Met voor de oudsten een actualisering: oorlog bestaat nog altijd.
Naar aanleiding van dit project hebben de kinderen geschreven, gemusiceerd, getekend, geschilderd, genaaid, … Enkele van deze creatieve spinsels worden tot 19 juni  in de bibliotheek tentoongesteld.



Vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten