donderdag 16 januari 2014

Lezing : “Het strafrecht in de kasselrij Ieper in de 18de eeuw” door Kaat Cappelle (organisatie Stadsarchief)

Bij velen heerst de opvatting dat het strafrecht in vroegere tijden zeer wreed was. Toch duiken in de 18de eeuw de eerste stemmen voor een meer humaan strafrecht op. Op basis van de vonnisregisters onderzocht Kaat Cappelle de criminaliteit in de kasselrij Ieper. Moord, doodslag, diefstal, overspel, landloperij,... passeren de revue. Een aantal misdadigers worden op de Ieperse markt terechtgesteld. Maar straffen als verbanning en geseling komen veel vaker voor.

Kaat Cappelle is juriste en afkomstig uit de kasselrij Ieper

Deze voordracht gaat door op vrijdag 28 februari om 19.30 u. in zaal Alfa en Omega (de Neerstad). De toegang is gratis. Gelieve vooraf uw deelname te melden bij Katrien Goudeseune:

tel. 057/239440 (stadsarchief)

ter exempel condemneren haer door den scherprechter gheleijt te worden op een schavot het welcke opgherecht sal wesen voor het lantshuijs deser zaele ende casselrije, ende aldaer ider ghebonden sijnde aen eene staecke te worden ghegeesselt op haeren blooten rugghe ... (SAI, Kasselrij Ieper, 1ste reeks 217, f°12v)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten