vrijdag 31 januari 2014

Aanbevolen ! Voordracht "Gekkenwerk" - Linus Vanlaere en Roger Burggraeve (20 februari, Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart)

"Kleine ondeugden voor zorgdragers" - Linus Vanlaere en Roger Burggraeve schreven samen een boek dat afrekent met de stereotiepen rond zorg : "Soms is goede zorg gekkenwerk : het verhaal van feilbare mensen die onvolmaakte dingen doen".
Deze voordracht gaat door in het Auditorium Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart op donderdag 20 februari om 19.30.
Inschrijven is noodzakelijk : 057 239 111 !!
Toegang : 8 € (drankje inbegrepen).

woensdag 22 januari 2014

Nu en dan een gedicht : Paul Bogaert

In aanloop naar de Poëzieweek....plukken wij een stukje uit de genomineerde bundel van Paul Bogaert "Ons verlangen".

35

Ze blijven
je maar uitnodigen.
Waar eindigt het ? Te veel plaatsen
zijn al met concurrenten gevuld.

Dus geef je het op.
Je zou hen verslagen hebben
in de voltooid verleden toekomende tijd,
die gebruikt wordt voor een handeling
die gezien vanuit het moment van spreken
in het verleden plaats had kunnen vinden en afgerond is.

Maar je herbegint.

Uit : Ons verlangen (De Bezige Bij, 2013)

donderdag 16 januari 2014

Lezing : “Het strafrecht in de kasselrij Ieper in de 18de eeuw” door Kaat Cappelle (organisatie Stadsarchief)

Bij velen heerst de opvatting dat het strafrecht in vroegere tijden zeer wreed was. Toch duiken in de 18de eeuw de eerste stemmen voor een meer humaan strafrecht op. Op basis van de vonnisregisters onderzocht Kaat Cappelle de criminaliteit in de kasselrij Ieper. Moord, doodslag, diefstal, overspel, landloperij,... passeren de revue. Een aantal misdadigers worden op de Ieperse markt terechtgesteld. Maar straffen als verbanning en geseling komen veel vaker voor.

Kaat Cappelle is juriste en afkomstig uit de kasselrij Ieper

Deze voordracht gaat door op vrijdag 28 februari om 19.30 u. in zaal Alfa en Omega (de Neerstad). De toegang is gratis. Gelieve vooraf uw deelname te melden bij Katrien Goudeseune:

tel. 057/239440 (stadsarchief)

ter exempel condemneren haer door den scherprechter gheleijt te worden op een schavot het welcke opgherecht sal wesen voor het lantshuijs deser zaele ende casselrije, ende aldaer ider ghebonden sijnde aen eene staecke te worden ghegeesselt op haeren blooten rugghe ... (SAI, Kasselrij Ieper, 1ste reeks 217, f°12v)

Poëzieweek - "Het venijnig gebroed" slaat toe in de bibliotheek op 1 februari !!

Het dichterscollectief 'Het venijnig gebroed' brengt naar aanleiding van de poëzieweek 'De Wunderkammer': dat is een rariteitenkabinet, waarin voorwerpen verzameld worden die elk een wonderlijk verhaal herbergen. U kiest een voorwerp en het Gebroed zorgt voor de poëtische invulling !

woensdag 15 januari 2014

Nu en dan een gedicht : Miriam Van hee

In aanloop naar de Poëzieweek....poëzie natuurlijk !
En wij kiezen dit keer voor Miriam Van hee - en haar recentste bundel "Ook daar valt het licht".

de verloren zoon

eerst hoorden we stemmen, toen zagen
we het, twee mannen probeerden een schaap
te vangen aan de overkant van de vallei
wij vroegen ons af of hier
ooit iemand kwam, zo ver van het dorp

ze kregen het weerspannige dier toch
op de rug, ze bonden zijn poten bijeen
en wat het vreemdste leek was dat het
zweeg, een man bleef erbij en de andere
reed met een kleine bestelwagen
hobbelend over het gras dichterbij, je kon
hun gedachten al raden, en hun gescheld
dat het ervan lusten zou, en het geweld

brak onze dag, we konden nog lang
in de bochten de auto zien rijden, toen
liepen we door, we zwegen, een
stralende hemel woog op het land

Uit : Ook daar valt het licht (De Bezige Bij, 2013)


zondag 5 januari 2014

Gelezen : "Het raadsel van alles wat leeft - en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel" (Jan Paul Schutten en Floor Rieder)

Goede voornemens bij het begin van een nieuw jaar. We zouden ze beter niet maken. Of in elk geval niet openbaar maken. En toch. Zoals elk jaar neem ik mij voor meer te lezen.... En met dit eerste boek van 2014 kan het leesjaar al niet meer stuk.
"Het raadsel van alles wat leeft" is een heerlijk boek - non-fictie voor kinderen, ja maar ook voor mij (en waarschijnlijk ook voor jou) bijzonder interessant en leerzaam.
Wat is "leven" precies ? Hoe ontstaat iets levends uit een een verzameling dode dingen ? Hoe gaat dat precies die "evolutie" ? Wat is de verwantschap tussen Jos Grootjes en een slijmprik ? En hoe zit dat met zijn stinksokken?
Jan Paul Schutten geeft op al die vragen een helder antwoord in korte hoofdstukjes - grappig én taalvaardig. De illustraties van Floor Rieder brengen dit allemaal nog eens extra duidelijk in beeld.
Niet voor niets hier en daar het beste (jeugd)boek van 2013 genoemd !

zaterdag 4 januari 2014

Oproep: GEZOCHT! Het koersverleden van Ieper en deelgemeenten in beeld

Oproep: GEZOCHT! Het koersverleden van Ieper en deelgemeenten in beeld


In juli 2014 organiseert het stadsarchief een tentoonstelling over het koersverleden van Ieper en deelgemeenten.

Misschien kan jij ons helpen het Ieperse wielerverleden in beeld te brengen!

We denken aan beelden van de plaatselijke kermiskoersen, de talrijke wielerclubs, de Kattenkoers, onze historische fietshelden, de prachtige vooroorlogse velodroom, de doortocht van grote wielerwedstrijden zoals de ronde van België of Gent-Wevelgem, het wereldkampioenschap van 1950, …

Heb jij origineel beeldmateriaal zoals foto’s, affiches, programmaboekjes, postkaarten, … ? Kom dan zeker eens langs in het Ieperse stadsarchief.  We scannen het materiaal zodat je de originelen meteen weer kunt meenemen naar huis.

Meer informatie:
Stadsarchief Ieper
Katrien Goudeseune
Weverijstraat 7
8900 Ieper
Tel: 057 239 440