dinsdag 3 december 2013

Soep op de Stoep - zaterdag 21 december van 9 tot 12 !!

December: wintermaand, campagnemaand en Soep op de stoep-maand!

Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. Ze ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen en worden afgesloten van de meest noodzakelijke basisvoorzieningen.
Met onze jaarlijkse Soep op de stoep-actie vragen we aandacht voor de armoedeproblematiek en zamelen we geld in om lokale armoedeprojecten te ondersteunen.

Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van Soep op de stoep. 
Want armoede bestaat … ook in België.

Zaterdagmorgen 21 december tussen 09.00 en 12.00 serveren wij soep aan de voordeur van de bibliotheek op het Beeldenplein (bij slecht weer schuilen wij binnen natuurlijk). Voor een minimumbijdrage van 0.50 € krijgt u een kopje heerlijke soep. De collectebus gaat helemaal naar de campagne van Welzijnszorg in het kader van "Armoede (op den) buiten".

Wie komt ons een handje helpen ? Aan de soepstand of aan de afwas ? Welkom !!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten