donderdag 10 mei 2012

Leesgroep : Bezmozgis - Enquist - Enter

David Bezmozgis lokt gemengde reacties uit bij de leesgroep.


Op dinsdag 9 mei kwam de leesgroep van de bib voor de 60ste keer samen om van gedachten te wisselen over een boek. Nu was ‘De vrije wereld’, de debuutroman van David Bezmozgis aan de beurt. Daarin vertelt hij het verhaal van de joodse familie Krasnanski die in 1978 Letland (deel van de toenmalige Sovjet-Unie) verlaat om naar de Verenigde Staten te emigreren. Het boek begint bij hun aankomst in Wenen en eindigt als ze, na 5 maanden wachten in Rome, klaar staan om te vertrekken naar Canada (hun eindbestemming is veranderd). Hun verblijf in Italië vormt zo hun eerste kennismaking met de ‘vrije’ wereld…

Toen David Bezmozgis 6 jaar oud was, emigreerde zijn familie vanuit Riga naar Canada, maar daarom is ‘De vrije wereld’ nog niet autobiografisch. Hij sprokkelde wel verhalen in de kennissenkring van zijn familie die hij verwerkte tot een tijdsbeeld, niet alleen van 1978 en de emigratie van joden uit Rusland, maar via flashbacks ook tot een geschiedenis van Letland in de 20ste eeuw.

Precies die veelheid aan informatie was het punt van discussie : voor een deel van de lezers was dit een pluspunt omdat je vooral via het personage van de vader Samuel veel te weten kwam, onder andere over de opkomst van het communisme en de houding van de joden op dat moment…

Voor andere lezers vormde dit een struikelblok. Zij hadden het gevoel dat er te veel informatie in het boek verwerkt was en dat bemoeilijkte voor hen de lectuur, bijvoorbeeld door de veelheid aan namen.

De lezers die wel van het boek genoten, vonden het een goed beeld van de manier waarop de ‘grote’ geschiedenis het leven van de ‘kleine’ man beïnvloedt. En de vergelijking met de migratie in onze streek tijdens de wereldoorlogen werd dan ook gemaakt…

Na de discussie legde de groep direct het (Nederlandstalig) programma voor het najaar vast.

Op woensdag 26/09 hebben we het over ‘De verdovers’ van Anna Enquist.
Op woensdag 28/11 is ‘Grip’ van Stephan Enter (Publieksprijs Gouden Uil) aan de beurt.
Afspraak in de bib telkens om 19u30.


Nieuwe leden zijn steeds welkom.

(JLV)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten