zaterdag 21 mei 2011

Leesgroep las "Huize Rajani" (Alon Hilu)

Gelezen, besproken en (gematigd) positief bevonden : Alon Hilu : Huize Rajani


Dank zij de leesgroep leerde ik schrijvers kennen, waar ik anders niet aan zou toegekomen zijn, merkte iemand tijdens de leesgroepbijeenkomst op. Olga Tokarczuk, Sasa Stanisic en Riikka Pulkkinen zijn inderdaad auteurs die niet voor de hand liggen. Hun werk werd evenwel door het grootste deel van de groep geappreciëerd.

Alon Hilu was ook weer geen evidente keuze. Maar er was nog geen Israëlische schrijver in de leesgroep aan bod gekomen. ‘Huize Rajani’ is Hilu’s tweede boek. Het zorgde in Israël voor heel wat controverse omdat de schrijver het begin van de joodse kolonisatie van Palestina kritisch bekijkt.

Vormelijk is het een interessant werk, want Hilu vervlecht twee dagboeken. Van een Joodse immigrant, Isaac Loeminski en de Arabische jongen Saleh. Hij is een jaar of 13 en woont op een mooi landgoed met vruchtbare grond, terwijl de Joodse kolonisten op de minder vruchtbare gebieden moeten werken. Loeminski komt met de jongen en zijn moeder in contact en er ontstaat een soort van driehoeksverhouding.

Door het combineren van de twee dagboeken, slaagt Hilu erin om twee heel uiteenlopende stijlen te combineren. Het droge, eerder zakelijke schrijven van Loeminski en het heel literaire, sprookjesachtige van Saleh (verwant met de verhalen van 1001 nachten). Precies dit samenbrengen van deze stijlen in één boek, maakte het voor de leden interessant. Hoewel je als lezer moet inzien dat het om ‘onbetrouwbare’ vertellers gaat. Ze vertellen elk hun eigen versie van de feiten en die verschilt soms nogal.

De meeste leden van de leesgroep vonden de kennismaking met het werk van Alon Hilu geslaagd tot zeer geslaagd. Anderen hadden moeite met de literaire stijl van Salehs ‘dagboek’. In het begin waren ze er door meegesleept, maar de aandacht verslapte naarmate het boek vorderde. Toch werd ‘Huize Rajani’ overwegend als een aanrader omschreven.

Voor de volgende keer zoeken we het niet zo ver. Hoewel we in 1995 al eens iets van Kader Abdolah lazen (we hadden hem toen ook te gast), zetten we nu weer iets op het programma : ‘Het huis van de moskee’. Dit naar aanleiding van Abdolahs lezing in de bib van Zonnebeke op vrijdag 21 oktober.

De volgende bijeenkomst van de leesgroep vindt plaats op woensdag 28 september om 19u30. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten