woensdag 23 februari 2011

Octaaf Mus : 1925 - 2011

Foto Marc Ryckaert (via Wikipedia)
Op dinsdag 22 februari overleed Octaaf Mus - ere-bibliothecaris, maar ook voormalig conservator en archivaris van Ieper, en bovenal historicus. Vanaf 1946 tot 1990 bouwde hij de Ieperse bibliotheek uit tot een rijke en moderne Openbare Bibliotheek - zonder twijfel kunnen wij hem grondlegger en bezieler noemen. Hij was scherpzinnig en spits - genadeloos voor wie enkel op middelmaat mikte. Voor verschillende generaties studenten bracht hij de Ieperse geschiedenis tot leven - gaf kleur en naam en beweging aan het bronnenmateriaal. Zijn publicaties zijn standaardliteratuur. Zijn naam blijft verbonden met decennia van cultuur.
Ieper kan hem onmogelijk vergeten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten