dinsdag 11 januari 2011

Opgemerkt Archief 4 : De zaak is hangende....

Belastingen zijn van alle tijden, de reactie van de bevolking op hun belastingsbrief trouwens ook. Tussen het archief van de kasselrij vonden de collega's van het Stadsarchief een proces uit 1714 tegen de echtgenotes van twee herbergiers uit Bikschote. Beide vrouwen gingen nogal tekeer tegen de luitenant-baljuw en zijn assistent die belastinggeld kwamen innen. De arme mannen kregen straffe uitspraken naar het hoofd geslingerd: “dat het selve relas (aanmaningsbrief) goedt was om haer gat te vaeghen” of “ick sal het selve scheuren in duijst stucken en smijten in het vier...”

Natuurlijk kreeg de zaak een staartje. Zolang een proces liep hing het in een zakje aan de muur. Vandaar de uitspraak ‘de zaak is hangende’. Dit proces is in zijn zakje gebleven.

ook Breughel kende hangende zaakjes....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten