zaterdag 31 juli 2010

Erfgoedhalte Neerstad 2 : heraldiek

In de Erfgoedhalte aan de voordeur van archief en bibliotheek op de Neerstad kan je voortaan terecht als je de wapenschilden van Ieper, deelgemeenten en OCMW eens van naderbij wil bekijken.

vrijdag 30 juli 2010

Trees le Roy - 30 juli tot 28 augustus


Tussen 30 juli en 28 augustus wordt in de bibliotheek werk van Trees le Roy geëxposeerd. Trees le Roy is een Ieperse kunstenares die sinds 1985 aan belangrijke groepstentoonstellingen participeert en meerdere bekroonde individuele projecten realiseerde.
Vanuit de schilderkunst en het tekenen, nog steeds aanwezig in de totaliteit van haar werk, groeide vanaf midden de jaren ’90 een duidelijke interesse voor ondermeer installatie, video en performance. Ook haar grote genegenheid voor muziek en poëzie sijpelt door.
In de bibliotheek wordt beeldend werk uit twee periodes gepresenteerd. Enerzijds wordt de periode ‘Fragment uit lichtjournaal’ uit 1986 belicht, een onderwerp dat later meermaals hernomen wordt in performance en totaalinstallatie.
Het tweede luik omvat werk uit de periode 2005-2010 met tekeningen, sculpturen en maquettes uit de cycli ‘Velden’ en ‘Grensgebieden’.
Het werk van Trees Le Roy, die zich voornamelijk als autodidact ontwikkelde, kan moeilijk onder één noemer geplaatst worden. Wellicht leunt de omschrijving van filosoof Philippe Lepers nog het dichtst aan bij een passende definiëring. “Het is de spanning tussen Eros en Thanatos – tussen het verlangen om te leven, te scheppen enz. enerzijds en het verlangen naar rust, beschutting, veiligheid, naar de dood, anderzijds, die het werk doortrekt. Het raakt aan de diepste essentie van het menszijn.”

maandag 12 juli 2010

Gelezen : Marcelo en de echte wereld (Stork)


Als het op vakantie echt heel erg warm is....en als in Frankrijk alle bibliotheken dicht zijn of tot een nieuwe mediatheek omgebouwd worden (Tulle, Aurillac...) ja dan sla je vanzelf nog meer aan het lezen - je bent (een lezende) bibliothecaris of je bent het niet.
En uit het stapeltje pik ik graag een boek uit de cross-over-kast : Marcelo en de echte wereld (Francisco X Stork). Een heel bijzonder boek over een heel bijzondere 17-jarige jongen (met een vorm van Asperger aandoening) die net als wij allemaal de echte wereld moet leren ontdekken - een wereld van liefde maar ook jaloezie en wedijver - een harde wereld waar niet alles netjes zwartwit is - een wereld waarin iedereen op zoek moet naar verantwoordelijkheid - een wereld waarin het niet altijd makkelijk is om de anderen correct te "lezen". Schitterend.

donderdag 8 juli 2010

Spanning in het Nederlands

Ook in ons kleine taalgebied worden er heel wat spannende boeken geproduceerd. Vroeger moesten de Vlamingen het in kwaliteit afleggen ten opzichte van de Nederlanders, maar de laatste jaren lijkt het tij wat gekeerd. Met auteurs als Luc Deflo, Bavo Dhooge, Patrick De Bruyn moeten we voor niemand meer onderdoen. De Gouden Strop voor de beste Nederlandstalige misdaadroman en de Schaduwprijs voor het beste misdaaddebuut gingen dit jaar alle twee naar een Vlaming. ‘De minzame moordenaar’ van Ieperling Bram Dehouck wordt dus momenteel als beste nederlandstalige thriller beschouwd…

Nederlandstalige thrillers