dinsdag 9 maart 2010

Lukraak....A : David Albahari

Nog even blijven staan bij de A-kasten om er lukraak David Albahari uit te pikken. Servische auteur die nu in Canada woont. Ik liet mij al eerder overtuigen door zijn boek "Moederland" - maar werd helemaal weggeblazen door "Götz en Meyer" - ik citeer uit de NBD/Biblion-bespreking :
"Herinneringen en het besef dat men zo weinig weet van zijn naasten, zijn steeds terugkerende thema's in Albahari's werk. Als overlevende van een joodse familie uit Belgrado poogt de ik-persoon zijn stamboom weer gestalte te geven. Hij stuit op twee namen - Götz en Meyer - de chauffeurs van de vrachtwagen, die joodse gevangenen van Belgrado naar Jajinci brengen en onderweg vergassen. Wat zijn dat voor mannen geweest, hoe hebben ze hun verschrikkelijke opdracht dag in dag uit, enkele keren per dag kunnen uitvoeren. Voor de lezer wordt er meedogenloos, maar ook lichtjes en soms zelfs met humor, een beeld van de werkelijkheid geschetst. Het gruwelijke en alledaagse, verleden en heden, feit en fantasie worden op een meesterlijke wijze vervlochten in een magistrale vertelling. "


Geen opmerkingen:

Een reactie posten