vrijdag 24 april 2009

Met de B van humor - fotowedstrijd
Wedstrijdreglement

Algemeen
Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd door de bibliotheken van Ieper, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge/Vleteren en Zonnebeke in het kader van de literaire avond ‘de B van Humor’ op vrijdagavond 12 juni 2009 in OC De Klaverhulle te Wijtschate (Heuvelland).
De deelnemer moet op de uiterste datum van indiening ouder zijn dan 12 jaar.
Personeelsleden van de deelnemende bibliotheken en personeelsleden van het intergemeentelijk overlegcomit├ę Biblio7 (of: CO7) en van het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie West-Vlaanderen mogen niet deelnemen aan de fotowedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd is gratis.
Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart men zich akkoord met dit wedstrijdreglement.
Foto
Iedere persoon mag meedoen met meerdere foto’s. De foto moet aansluiten op het thema ‘de B van Humor’. De foto kan zowel digitaal, afgedrukt of geprint ingediend worden. De foto’s mogen zowel in zwart-wit als in kleur zijn en ze moeten volgende afmetingen hebben: min 10x15 cm en max 21x30 cm. Digitale foto’s kunnen ingezonden worden op het volgende tijdelijke e-mailadres: bvanhumor@gmail.com. Geprinte en gedrukte foto’s kunnen ingediend worden in de plaatselijke bibliotheken of in de maatschappelijke zetel van CO7 op volgend adres: Stadhuis Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge t.a.v. CO7.
Foto’s moeten vergezeld zijn van volledige en correcte identiteitsgegevens. Op de achterkant van geprinte en gedrukte foto’s staat eveneens naam en adres van de deelnemer vermeld. De opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de winnaars te verwittigen.
Bij inzending gaat het eigendomsrecht van de ingediende foto’s automatisch over naar CO7. De organisatoren hebben het recht om de inzendingen zonder vergoeding te (laten) publiceren in het kader van de wedstrijd. Alhoewel de inzendingen met de grootste zorg zullen omringd worden, kunnen de organisatoren geen verantwoording op zich nemen voor zoekraken of beschadigen van het ingezonden materiaal.
Winnaars
Voor het aanduiden van de drie winnaars bestaat de jury uit de bibliothecarissen van de organiserende bibliotheken, een vertegenwoordiging van de intergemeentelijke projectvereniging CO7 en van het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie West-Vlaanderen. De drie winnaars worden op de literaire avond bekroond. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt een humorpakket met DVD’s en boeken ter waarde van €200. Voor de tweede en derde winnaar looft CO7 een verrassingsprijs uit ter waarde van respectievelijk 100 en 50 euro uit. Er wordt slechts 1 prijs per gezin toegekend. De uitspraak van de jury is bindend.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking tijdens de literaire avond op vrijdag 12 juni 2009. De winnaar moet aanwezig kunnen zijn op de avond van de lezing. Zoniet wordt de persoon die tweede eindigde gecontacteerd en zo verder tot een winnaar gevonden wordt die aanwezig kan zijn die avond. Voor de drie winnaars worden telkens twee kaarten gereserveerd.
Duur
Foto’s met bijbehorende identiteitsgegevens moeten ingediend worden tussen 15 april en 31 mei 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten